Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
578/UBND-VX 06/04/2020 về việc bổ sung kế hoạch đáp ứng vời từng cấp độ dịch covid - 19 tại huyện
564/UBND-VX 05/04/2020 về việc thự hiện chỉ đạo của thủ tứóng chính phủ về thực hiện chỉ thị số 16/ct-ttg ngày 31/3/2020 về phòng chống dịch covid 19.
563/UBND-NC 03/04/2020 về việc khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh covid - 19
224/QĐ-BCĐ 03/04/2020 về việc ban hành kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh covid - 19
559/UBND-KT 03/04/2020 về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc từ xa mạng internet để phòng, chống dịch covid - 19
220/QĐ-BCĐ 01/04/2020 về việc phân công thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid - 19 huyện phụ trách địa bàn.
545/UBND-VX 01/04/2020 về việc hướng dẫn khai báo y tế và cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch covid - 19
34/TB-UBND 01/04/2020 về việc kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại cuộc...
537/UBND-KT 01/04/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị 16/ct-ttg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid - 19
219/QĐ-UBND 01/04/2020 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid - 19
92/BC-UBND 01/04/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
529/UBND-VX 31/03/2020 về việc yêu cầu báo cáo tình hình phòng, chống dịch covid - 19
218/QĐ-UBND 31/03/2020 về việc điều chỉnh quyết định số 109/qđ-ubnd ngày 03/02/2020 bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid - 19.
511/UBND-KT 27/03/2020 về việc chấn chỉnh công tác cập nhật báo cáo tình hình diễn biến dịch bênh covid - 19
518/UBND-NC 27/03/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
516/UBND-VX 27/03/2020 về việc tạm dừng các hoạt động tôn giáo trên địa bàn để phòng chống dịch covid - 2019.
31/TB-UBND 27/03/2020 về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 đối với các trường hợp cách ly có kết quả âm tính
507/UBND-KT 27/03/2020 về việc rà soát, đề xuất tạm dừng các nhiệm vụ chi chưa cấp bách, chưa cần thiết để ưu tiên bố trí kinh phí cho phòng, chống...
519/UBND-KT 27/03/2020 về việc tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện.
492/UBND-VX 26/03/2020 về việc đẩy nhanh tuyên truyền nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống...
487/UBND-VX 25/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn huyện.