Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
573/BC-BCĐ 16/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/11/2021)
570/BC-BCĐ 15/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 15/11/2021)
565/BC-BCĐ 14/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 14/11/2021)
563/BC-BCĐ 13/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 13/11/2021)
907/QĐ-UBND 12/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Đất Bằng và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
138/KH-HĐND 12/11/2021  Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
1640/CV-BCĐ 10/11/2021 Về việc điều chỉnh thời gian triển khai kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 09/11/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid - 19 huyện Krông Pa
556/BC-BCĐ 10/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/11/2021)
159/KH-BCĐ 09/11/2021 Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ trên địa...
554/BC-BCĐ 09/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/11/2021)
888/QĐ-UBND 08/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Chư Gu, Ia Hdreh và Krông Năng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
551/BC-BCĐ 08/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 08/11/2021)
546/BC-BCĐ 05/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 05/11/2021)
333/QĐ-SVHTTDL 05/11/2021 Về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trong hoạt động...
548/BC-BCĐ 05/11/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (05/11/2021).
158/KH-BCĐ 05/11/2021 Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ trên địa...
870/QĐ-UBND 04/11/2021 Công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai  
542/QĐ-UBND 03/11/2021 Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/11/2021)  
156/KH-UBND 02/11/2021 Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện...
535/BC-BCĐ 01/11/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 01/11/2021)
534/BC-BCĐ 30/10/2021 Báo cáo ông tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 30/10/2021)