Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
648/UBND-VX 15/04/2020 về việc báo cáo việc khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch covid - 19.
647/UBND-VX 15/04/2020 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch covid - 19.
632/UBND-VX 14/04/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch covid - 19 trong tổ chức tôn giáo.
235/QĐ-UBND 14/04/2020 về việc ban hành kế hoạch (điều chỉnh, bổ sung) đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh covid - 19 được qui định tại quyết định số 224/qđ...
633/UBND-VX 14/04/2020 về việc thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình người lao động gặp khó khăn do covid - 19
110/BC-UBND 14/04/2020 về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh covid - 19
628/UBND-VX 14/04/2020 về việc tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19.
631/UBND-VX 14/04/2020 về việc thực hiện thông báo kết luận của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp phòng, chống dịch covid -...
107/BC-UBND 10/04/2020 về việc tình phòng, chống dịch bệnh covid - 19
105/BC-UBND 10/04/2020 về việc đánh giá tình hình đời sống nhân dân, người lao động và đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid
609/UBND-KT 09/04/2020 về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch covid - 19
602/UBND-VX 09/04/2020 về việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ và ubnd tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid - 19
601/UBND-VX 09/04/2020 về việc đánh giá tình hình đời sống nhân dân, ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn huyện
600/UBND-VX 08/04/2020 về việc rà soát, báo cáo đánh giá tình hình đời sống nhân dân, người lao động và đối tượng xã hội bị ảnh hưởng của dịch bệnh...
596/UBND-VX 08/04/2020 về việc người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng covid - 19.
595/UBND-VX 08/04/2020 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh, bhtn tháng 4 và tháng 5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch covid - 19
228a/QĐ-BCĐ 08/04/2020 về việc  thành lập khung tiếp nhận, quản lý tại điểm cách ly tập trung trong phòng, chống dịch covid - 19.
589/UBND-VX 08/04/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
580/UBND-VX 07/04/2020 về việc tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
579/UBND-KT 07/04/2020 về việc triển khai công điện số 01/cđ-bkhđt của bộ kh&đt và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải ngânvốn đầu tư...
97/BC-UBND 07/04/2020 về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh covid - 19 (ngày 05/4/2020)