Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
150/BC-BCĐ 22/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện (Ngày 22/3/2022)
367/CV-BĐDHĐQT 18/03/2022 Về việc triển khai chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị...
59/KH-UBND 18/03/2022 Phát triển lĩnh vực Thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Krông Pa
145/BC-BCĐ 18/03/2022 Công tác phòng, chống dịch COvid-19 trên địa bàn huyện (ngày 18/3/2022)
373/UBND-KT 18/03/2022 Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản và huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện
29/KH-HĐND 18/03/2022 Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, thứ ba HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
138/BC-BCĐ 16/03/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/3/2022)
141/KH-UBND 10/03/2022    Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát...
140/QĐ-UBND 10/03/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021-2025 của huyện Krông Pa
125/BC-BCĐ 09/03/2022 công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/3/2022)
53/KH-BCĐ 05/03/2022 ​Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phân bổ đợt 113 và 130 trên địa bàn huyện...
289/UBND-VX 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị...
119/BC-BCĐ 03/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/3/2022)
109/BC-BCĐ 01/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 01/3/2022)
45/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 127 và 128 trên địa bàn huyện Krông Pa
46/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 (Abdala) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
48/KH-UBND 28/02/2022 Cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa giai đoạn 2021-2025
44/KH-UBND 25/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của...
75/BC-BCĐ 11/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 11/02/2022)
73/BC-BCĐ 10/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/02/2022)
71/BC-BCĐ 09/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/02/2022)