Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
408/BC-UBND 15/12/2020 báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2020
402/BC-UBND 14/12/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác và chương trình công tác năm 2021
333/BC-UBND 14/10/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 3 tháng cuối năm 2020
1339/UBND-VX 27/07/2020 về việc thực hiện thông báo cáo kêt luân của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo của tỉnh về phòng...
02/CT-UBND 27/07/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dich covid 19
1337/UBND-VX 25/07/2020 tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
217/BC-UBND 03/07/2020 báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm và chương trình công tác 6 tháng...
184/BC-UBND 11/06/2020 báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
98-HD/BTGHU 29/04/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội  đảng bộ các cấp và Đại hội đại biê...
732/UBND-VX 27/04/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn bàn huyện theo chỉ thị số 19/ct-ttg ngày 24...
712/UBND-VX 23/04/2020 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
58/PA-UBND 23/04/2020 kiểm soát thông tin phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện krông pa.
693/UBND-VX 22/04/2020 về việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch covid - 19.
249/QĐ-UBND 21/04/2020 ề việc thành lập ban điều phối triển khai thực hiện nghị quyết số 42/nq-cp ngày 09/4/2020 của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ...
241/QĐ-UBND 21/04/2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong thời gian phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện krông pa.
237/QĐ-UBND 20/04/2020 về việc thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch covid - 19 tại địa bàn buôn ji - xã krông năng.
121/BC-UBND 20/04/2020 về việc khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
56/KH-UBND 20/04/2020 về việc nhận định và đánh giá khả năng thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2020, giải pháp khắc phục, phấn đấu phù hợp với...
665/UBND-KT 17/04/2020 về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch covid - 19
664/UBND-VX 17/04/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19
653/UBND-VX 16/04/2020 về việc thực hiện thông báo kết luận của chủ tịch ubnd tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid - 19 tỉnh.