Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
487/UBND-VX 25/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn huyện.
482/UBND-VX 24/03/2020 về việc khuyến cáo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại nơi làm việc.
206/QĐ-UBND 20/03/2020 về việc thành lập tổ xác định giá các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch covid - 19.
205/QĐ-UBND 20/03/2020 về việc thành lập tổ hậu cần phục vụ khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện
208/QĐ-BCĐ 20/03/2020 về việc thành lập tổ y tế phục vụ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
29/TB-UBND 20/03/2020 về việc kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại cuộc...
209/QĐ-BCĐ 20/03/2020 về việc thành lập tổ an ninh phục vụ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn huyện.
29/TB-UBND 20/03/2020 về việc kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại cuộc...
472/UBND-KT 20/03/2020 về việc đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh xã hội ứng phó với dịch covid...
456/BCĐ-CV 19/03/2020 về việc thông tin, tuyên truyền toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh covid - 19
122/QĐ-UBND 18/03/2020 Phê duyệt và công bổ chỉ số CCHC năm 2019
200/QĐ-UBND 17/03/2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật về giá tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các...
200/QĐ-UBND 17/03/2020 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật về giá tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các...
431/UBND-VX 17/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
430/UBND-VX 17/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
429/UBND-VX 17/03/2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid - 19.
23/TB-UBND 16/03/2020 về việc kết luận của đồng chí chủ tịch ubnd huyện - trưởng ban chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh covid - 19 tại cuộc...
381/UBND-VX 12/03/2020 về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch covid-19
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
327/UBND-KT 03/03/2020 về việc khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến dịch bệnh covid - 19
320/UBND-VX 03/03/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh covid - 19