Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
414/BC-BCĐ 12/09/2021 Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 12/9/2021)
1297/UBND-KT 10/09/2021 Về việc chủ động năm bắt thông tin diễn biến cơn bão số 5 (Conson) và tăng cường công tác thông tin, báo cáo tình hình thiên tai.
406/BC-BCĐ 09/09/2021 ​Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (09/9/2021)
400/BC-BCĐ 08/09/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 08/9/2021)
398/BC-BCĐ 07/09/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (07/9/2021)
397/BC-BCĐ 07/09/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn huyện Krông Pa (07/92021)
127/KH-UBND 06/09/2021 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện Krông Pa
391/BC-BCĐ 03/09/2021 Công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/9/2021)
384/BC-BCĐ 31/08/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 31/8/2021)
377/BC-BCĐ 26/08/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (26/8/2021)
372/BC-BCĐ 25/08/2021 Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (25/8/2021)
368/BC-BCĐ 23/08/2021 công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyệnh Krông Pa (23/8/2021)
1167/UBND-PTNTM 18/08/2021 Về việc báo cáo danh mục các công trình, dự án cần thu hôi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất...
1160/UBND-KT 17/08/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện
354/BC-BCĐ 17/08/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (17/8/2021).
351/BC-BCĐ 16/08/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 16/8/2021).
46/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
50/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020
45/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm...
84/NQ-HĐND 13/08/2021 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021-2025
47/NQ-HĐND 13/08/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022