Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
101/KH-UBND 09/07/2021 Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn huyện krông pa giai đoạn 2022-2025
923/UBND-VX 09/07/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bênh COVID-19 trên địa bàn huyện. 
13/NQ-HĐND 08/07/2021 Về việc thành lập 14 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  
121/TB-VP 08/07/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo...
905/KH-UBND 08/07/2021 Kế hoạch ​tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
905/KH-UBND 08/07/2021 Tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
260/BC-BCĐ 08/07/2021 về công tác phòng chống dịch covid -19 trên địa bàn huyện Krông Pa
258/BC-UBND 07/07/2021 Về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Pa.
12/NQ-HĐND 28/06/2021 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Krông Pa khóa XII, NK 2021-2026.
815/UBND-VX 18/06/2021 Công văn số 815/UBND-VX ngày 18/6/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...
198/BC-BCĐ 03/06/2021 Về công tác phòng, chống dịch Covid — 19 trên địa bàn huyên Krông Pa
700/UBND-VX 28/05/2021 cật nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát ty tế đối với người đi...
71/KH-BCĐ 14/05/2021 Đảm bảo công tác y tế về an toàn phòng, chống dịch COVID -19 cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các...
69/KH-UBND 12/05/2021 Đáp ứng các cấp độ dịch covid 19 tại huyện Krô​ng Pa
39/TB-VP 08/05/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid...
569/UBND-KT 05/05/2021 Về việc dừng các hoạt động chưa thiết yếu phòng chống dịch covid 19
63/KH-UBND 26/04/2021 Tiếp nhận bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 DO COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn huyện Krông pa đợt 2 năm...
40/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021.
39/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ.
105/BC-UBND 16/03/2021 Báo cáo tình hình công tác Quý I và chương trình công tác Quý II/2021
24/KH-UBND 19/02/2021 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải...