Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
308/BC-BCĐ 28/07/2021 Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (29/7/2021)
306/BC-BCĐ 28/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 28/7/2021)
1036/UBND-VX 28/07/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc
447/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
448/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
451/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
450/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
449/QĐ-UBND 27/07/2021 Công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
62/BC-NN 26/07/2021 Về tình hình dịch bệnh viêm da nỗi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện 
3207/VP-NC 26/07/2021 Về việc Campuchia tạm ngừng xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia
1024/UBND-NL 26/07/2021 Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây ​trồng vụ Mùa năm 2021
110/KH-BCĐ 24/07/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid 19 do CDC phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa đợt 4 năm 2021
1008/UBND-KT 23/07/2021 Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid 19 trên địa địa huyện
300/BC-BCĐ 23/07/2021 Về việc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 23/7/2021).
988/UBND-KGVX 22/07/2021 Về triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh​
145/TB-VP 22/07/2021 Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ...
59/BC-NN 22/07/2021 Tình hình dịch Viêm da nỗi cục ở trâu bò trên địa bàn huyện.
421/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Chư Drăng huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
423/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi ở cục trâu, bò tại địa bàn xã Ia Mlah huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
424/QĐ-UBND 22/07/2021 công bố dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò tại địa bàn xã Ia Rsai  huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai
1001/UBND-VX 22/07/2021 Về việc hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến rà soát lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng theo...