Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
125/BC-BCĐ 09/03/2022 công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/3/2022)
53/KH-BCĐ 05/03/2022 ​Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phân bổ đợt 113 và 130 trên địa bàn huyện...
289/UBND-VX 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị...
119/BC-BCĐ 03/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 03/3/2022)
109/BC-BCĐ 01/03/2022 Công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 01/3/2022)
45/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 127 và 128 trên địa bàn huyện Krông Pa
46/KH-BCĐ 28/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 (Abdala) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
48/KH-UBND 28/02/2022 Cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa giai đoạn 2021-2025
44/KH-UBND 25/02/2022 Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của...
75/BC-BCĐ 11/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 11/02/2022)
73/BC-BCĐ 10/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 10/02/2022)
71/BC-BCĐ 09/02/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 09/02/2022)
32/KH-BCĐ 07/02/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 (Astrazeneca) do Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
05/Ctr 26/01/2022 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa năm 2022.
21/KH_BCĐ 24/01/2022 ​Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 trên địa bàn huyện Krông Pa
24/BC-BCĐ 24/01/2022 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Kr ông Pa (ngày 24/01/2022)  
14/KH-UBND 20/01/2022  Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Pa
89/UBND-VX 18/01/2022 Về việc tạm dừng các buổi làm việc với UBND huyện và các ngành của các xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng...
12/KH-BCĐ 16/01/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
04/TB-UBND 14/01/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2021
76/UBND-NC 14/01/2022 Về việc tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp Tết Nguyên đán năm 2022