Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải về
21/BC-BCĐ 14/01/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (ngày 14/01/2022)
77/UBND-NC 14/01/2022 ​Về việc tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...
64/UBND-VX 13/01/2022 Về việc dừng một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ
15/BC-BCĐ 11/01/2022 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện (ngày 11/01/2022)
09/BC-BCĐ 07/01/2022  Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 07/01/2022)
01/KH-BCĐ 04/01/2022 Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa.
719/BC-BCDD 31/12/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Krông Pa (31/12/2021)  
190/KH-UBND 30/12/2021 Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022
716/BC-BCĐ 30/12/2021 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 30/12/2021)
188/KH-BCĐ 26/12/2021 ​Phân bổ và sử dụng vắc xin phòng COVID- 19 Do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ trên địa bàn huyện Krông Pa
709/BC-BCĐ 26/12/2021 Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Kr ông Pa (ngày 26/12/2021)
92/NQ-HĐND 25/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Trụ sở Khối Đoàn thể, xây mới hàng rào khuôn viên UBND huyện và Phòng Giáo dục...
94/NQ-HĐND 24/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án: kinh phí ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa để phục vụ cho vay...
87/NQ-HĐND 24/12/2021 Về việc phê duyệt phương án phân bổ thu - chi ngân sách cho giai đoạn ổn định 2022-2025
88/NQ-HĐND 24/12/2021 về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022
86/NQ-HĐND 24/12/2021 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
93/NQ-HĐND 24/12/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: cải tạo Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện thành trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng...
102/NQ-HĐND 24/12/2021 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
89/NQ-HĐND 24/12/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa
97/NQ-HĐND 24/12/2021 Về chủ trương đầu tư dự án: đường Nay Der, thị trấn Phú Túc (đoạn từ đường Nguyễn Bính đến đường quy hoạch)
99/NQ-HĐND 24/12/2021 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021